Handelsbetingelser og generelle bestemmelser for Læsøfærgen gældende fra 1. januar 2015

Billetvilkår og vilkår for køb og levering af billetter til Læsøfærgen

Generelle oplysninger om Læsøfærgen:


Juridisk navn: Færgeselskabet Læsø K/S


Stiftet; 1. august 2007

Kaldenavn: Læsøfærgen

Selskabsform: K/S

CVR: 30 68 02 35

Adresse: Havnepladsen 1, 9940 Læsø

Telefon: +45 98 49 90 22

Fax: +45 98 49 95 22

Mail: info@laesoe-line.dk

www: www.laesoe-line.dk

laesoe betalingsikoner billede

Billetter kan købes online på www.laesoe-line.dk og fysisk i færgens kontor i Frederikshavn og i Vesterø Havn.


Rejsen er underlagt Læsøfærgens Generelle Bestemmelser.

 

Vedrørende passagererrettigheder og Læsøfærgens ansvar og ansvarsfrihed henvises til EU-forordning 1177/2010

 

For køb, betaling, levering, annullering og fortrydelse gælder følgende:

Priser

Alle priser på websitet og i prislister er i danske kroner, DKK, og inklusive gældende afgifter.

Bestilling og betaling online

Betaling af billet kan ske via Læsøfærgens hjemmeside www.laesoe-line.dk. Her betaler du for en online billet, som skal udskrives/printes og medbringes i færgehavnen. Billetten kan også sendes som mail eller som sms.
 Efter endt reservation og betaling vises og leveres din billet online klar til udskrift, mail eller sms
.

Aftalen om køb anses for indgået, når billetten vises på skærmen til udskrift.


Aftaler på vores website indgås på dansk.

Billetten indeholder et unikt reservations-/kundenummer. Den udskrevne billet er et gyldigt bevis på, at betaling til valgt overfart og produkt er gennemført.
Bemærk: Alle rejsende skal fremvise en gyldig booking / reservation!

 

Beløbet for billetten trækkes, når billetten sendes fra Læsøfærgen. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
I betalingssystemet kan du betale med Dankort, VISA, MasterCard, JCB og American Express.


De data, du sender i forbindelse med køb, betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun vores betalingsløsningsleverandør, der kan læse dem. Hverken Læsøfærgen eller andre har mulighed for at læse data.
 

Gebyrer

Der pålægges et gebyr, når du betaler online eller ved at ringe til Færgeselskabet Læsø og booke billet. Undtaget herfor er betaling med VISA og/eller VISA Dankort. Gebyret starter ved 0,70 kr. Størrelsen på gebyret afhænger af, hvor mange penge, du skal betale for din billet.

Levering

Bookingen betragtes som gennemført, når den vises på din skærm umiddelbart efter købet. Der fremsendes ingen fysisk billet ved online-køb, men du kan printe din billet fra vores bestillingssystem. Alle billetter opbevares elektronisk hos Læsøfærgens leverandør af booking- og billetsystem.

 

Husk ordrebekræftelsen, når du tjekker ind - stregkoden scannes, når du kører ombord - du kan også vises stregkoden på smartphone..

 

Hvis du har mistet din ordrebekræftelse, kan du kontakte Læsøfærgens kontor på +45 98 49 90 22

Fortrydelse og afbestilling

Der er 24 timers fortrydelsesret efter booking af en billet, uanset om du har booket billetten på Læsøfærgens hjemmeside eller i vores billetkontor. Inden for denne tidsfrist kan billetten afbestilles og hele beløbet refunderes. Du kan afbestille din ubrugte billet ved henvendelse til færgens kontor eller på telefon 98 49 90 22. Du kan også annullere din reservation og dit billetkøb via vores bookingfunktion på www.laesoe-line.dk ved at indtaste dit bookingnummer og følge anvisningerne.

 

Det refunderede beløb indbetales på det kreditkort eller på den konto, som blev anvendt til den oprindelige betaling. Det er ikke muligt at refundere billetten til kontanter.

Billettyper


Alle billetter er envejsbiletter. Bemærk, at personreservation er et krav ved Farlig gods-afgange.


Læsøfærgen tilbyder standardbilletter til voksne, børn og pensionister. Priserne fremgår af gældende prisliste, som kan findes på www.laesoe-line.dk og fysisk ophængt i Læsøfærgens billetkontorer. Prisstrukturen er opdelt i lavsæson og højsæson.

For personer med bopæl på Læsø og for ejere af sommerhus eller fritidshus gælder særlige vilkår - læs mere på laesoe-line.dk/brobizz – Det er muligt at købe årskort til person og bil. Der gives grupperabat ved mere end 30 personer.

 

Gående passagerer:

Der kan ikke reserveres plads som gående passager, undtagen ved Farlig gods-afgang, hvor det til gengæld er et krav (se også nedenfor)! Selv om det via bookingsystemet er teknisk muligt at købe og printe en billet som gående passager, er denne billet altså ingen garanti for en plads på færgen.

Farlig gods:

Ved såkaldt Farlig gods-afgang, som er tirsdage kl. 6 fra Læsø og tirsdage kl. 20.30 fra Frederikshavn, er der begrænsninger på antal biler og personer

Book og betal derfor i god tid - en del har oplevet at blive afvist, fordi de først køber billet ved billetkontoret kort før afgang.

 

Der henvises i øvrigt til Færgeselskabets hjemmeside www.laesoe-line.dk for detaljerede oplysninger om de forskellige billettyper og priser.

 

Standardbillet: Kan ændres indtil afgang. 


Rabatbillet: Kan ændres indtil afgang til en anden afgang, hvor der tilbydes samme type billet.

Ø-kort og BroBizz: Øboere og ejere af fritidshuse rejser til ø-pris og kan få en BroBizz tilknyttet Læsøfærgen - se mere her >

Endagsbilletter: Kan kun bruges i de af selskabet indlagte weekender og gælder kun kategorien Bil + 7.

Købte endagsbilletter kan ikke ændres, annulleres eller refunderes.


Pensionistbillet: For personer, der er fyldt 65 år og/eller førtidspensionister. Legitimation kan kræves. Kan ændres indtil afgang. 


Gratis børn: Børn 0-3 år rejser gratis, hvis barnet er ledsaget af en voksen eller et betalende barn.


Betaling: Alle billetter skal betales ved bestilling med Dankort eller kreditkort. Det er muligt at bestille og betale telefonisk, ved skranken i et af Læsøfærgens billetkontorer eller på laesoe-line.dk. Der kan være et betalingsgebyr forbundet med anvendelse af nogle kreditkort. Dette vil i så fald blive oplyst, inden betalingen skal godkendes.


Refundering: Annullering før afgang: Billigbilletter som fx endagsbilletter kan ikke refunderes. Standardbilletter og Pensionistbilletter refunderes uden gebyr. Annullering efter afgang: Billigbilletter kan ikke refunderes. Standardbilletter og Pensionistbilletter og Handicapbilletter kan refunderes enten online eller ved henvendelse til Læsøfærgens kontor på 98 49 90 22. 


Fortrydelsesret: Hvis et køb fortrydes indenfor 24 timer efter betaling, refunderes beløbet uden gebyr.


Gyldighed: Ingen billet kan refunderes senere end 3 måneder efter afrejsedato. 


Billetkontrol: Hvis ikke der kan forevises gyldig rejsehjemmel ved billetkontrol eller ved forsøg på omgåelse af billetvilkårene, udskrives en kontrolafgift på 600 kr. 

Definition på en personbil: Længde maks. 5 m, tilladt totalvægt indtil 3.500 kg. Biler, der er indregistreret til "anvendelse som beboelse", betragtes som autocamper og betaler jf. prisliste som sådan.

Definition på en varebil: Bil maks. 6 m., der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg


Bil med campingvogn/anhænger: betaler jf. prisliste.


Mødetid: Senest 20 minutter før afgang – dog kun 15 minutter før afgangen kl. 6 fra Læsø. Pladsreservation bortfalder, hvis mødetiden ikke overholdes. Bemærk: Det er ikke nok at holde i køen 20 minutter før afgang; men skal være tjekket ind 20 minutter før! Ved havari, driftsforstyrrelser eller anden force majeure forbeholder færgeselskabet sig retten til at annullere samtlige reservationer. Biler vil herefter blive overført i den rækkefølge de ankommer til færgen.

Læsøfærgens bestemmelser:

§ 1 Generelle bestemmelser - herunder gyldighed og ansvar

Ved køb af billet til rejse med Færgeselskabet Læsø K/S (i det følgende benævnt Læsøfærgen) gælder disse betingelser for passagerer, biler, lastbiler, rejsegods og fragt på rederiets færger Margrete og Ane Læsø eller en af rederiet indchartret færge, uanset om der udstedes dokumenter om aftalen eller ej.

 

Rederiet begrænser sit ansvar for tab, fejl og mangler samt person-, ting- eller fragtskade i overensstemmelse med reglerne i Søloven, samt i de internationale transportkonventioner (se § 5 vedr. gods og § 9 vedr. erstatning for skade på person og bagage).

De rejsende er pligtige til at overholde kaptajnens og besætningens anvisninger.

 

Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon under ombordkørsel og ilandkørsel.

 

Brug af åben ild indendørs og på vogndækket er forbudt. Rygning er kun tilladt i de dertil indrettede områder. Rygning er ikke tilladt på visse overfarter. Brug af elektroniske cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter. Dvs. at der gælder samme rygeregler for elektroniske cigaretter som for almindelige cigaretter.

 

På overfarten er ophold på vogndækket forbudt.

 

Rederiet kan udelukke personer fra transport - uanset om de har gyldig billet - hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko, er til gene for andre passagerer, rederiets personale eller i øvrigt ikke følger anvisninger, som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af færgen.

 

Berusede eller påvirkede personer kan nægtes befordret, selvom de er i besiddelse af gyldig billet.

 

Rederiet kan udelukke køretøjer, som lækker olie, benzin eller andet.

 

Det er ikke tilladt at have oliefyr, dieselmotorer mm. kørende på vogndækket under sejladsen, medmindre andet er aftalt med Færgeselskabet.

 

Såfremt der er katastrofe-, ambulance- eller politikørsel ved udsolgte afgange, bliver de sidst ankomne reserverede køretøjer sat i venteposition.

 

Rederiet kan i særlige tilfælde afvise passagerer til den enkelte færge, såfremt pladsforholdene betinger dette.

 

Beskadigelse af rederiets inventar og andres ejendele vil medføre erstatningsansvar.

 

Passagerområderne kan være videoovervågede. Enhver form for tyveri anmeldes til politiet.

 

Det er kun tilladt at nyde medbragt mad og drikkevarer i de dertil anviste områder.

 

Lejrskoler er velkomne på Læsøfærgen. Vi henstiller til, at elever og ledere om muligt benytter agtersalonerne, udviser hensyn til de øvrige passagerer og er opmærksomme på, at man opholder sig på en færge til søs.

 

Rejsende må ikke, uden Færgeselskabet tilladelse, tilbyde varer til salg, omdele tryksager, foranstalte indsamlinger eller lignende om bord eller i land på Færgeselskabet område.

 

Rederiet kan løbende ændre afgange, færgelejer med videre. Det forventes, at passagerer holder sig orienteret om ændringer i sejlplanen. Billetpriser kan ændres som følge af fx stigende oliepriser. Der tages forbehold for trykfejl i både prislister og vilkår.

 

Befordringsbestemmelserne er ophængt på færgerne samt i de to terminaler og kan desuden ses på www.laesoe-line.dk.

§ 2 Bagage

Den enkelte rejsende kan uden særskilt betaling medtage personlig bagage i kufferter, tasker eller lignende.

 

På rederiets færger må der medtages bagage, som den rejsende selv er i stand til at bære, dog maks. 50 kg. Ved mistet eller beskadiget bagage er rederiets ansvar begrænset i overensstemmelse med Søloven. Der tilbydes transport af bagage med bagagevogn på eget ansvar – vognen trækkes ombord og fra borde som sidste køretøj.

 

Under overførslen må der ikke medtages rejsegods, herunder håndbagage, og andet gods, som kan volde fare eller væsentlig ulempe for skib, liv eller andet gods, herunder ingen af de stoffer og varer for hvilke overførsel iht. IMDG-koden ikke er tilladt.

§ 3 Befordring af syge/handicappede - herunder handicapassistance

For invalidebiler imødekommer Færgeselskabet de ønsker, der måtte være med hensyn til parkering tæt på elevator, i det omfang, det er muligt. Kontakt Læsøfærgen på tlf. 98 49 90 22 for afklaring af muligheder samt reservation.

 

På de overfarter, hvor der tilbydes handicapassistance, omfatter det fysisk ledsagelse til at komme til og fra borde udført af Færgeselskabets personale eller anden underleverandør.

 

Handicapassistance omfatter ikke løft af handicappet fra kørestol til sæde eller assistance til personomsorg/personlig hygiejne under overfarten.

 

Færgeselskabet kan forlange, at syge/handicappede har egen ledsager med under overfarten. En sådan ledsager overføres uden beregning.

 

Handicapassistance skal bestilles i tidsrummet mandag til fredag kl. 8-15, minimum 48 timer før afrejse.

 

Rederiet kan kun tilbyde handicapassistance til individuelle kunder, ikke til grupper.

§ 4 Husdyr

Hunde skal føres i kort snor. Øvrige dyr skal medbringes i bur eller transportkasse og må ikke være til gene for andre passagerer. Dyr må ikke opholde sig på sæderne. Dyr må heller ikke opholde sig i bistroområdet. Det er tilladt at lade hunde og andre dyr blive i bilen under overfarten, men kun på en måde, der ikke kræver tilsyn. (for dyretransporter se endvidere § 5.3).

 

På rederiets færger er der specielle områder til passagerer, der medbringer hunde og øvrige dyr.
Rederiet påtager sig intet ansvar for overførsel af levende dyr.

§ 5 Gods 

§ 5.1 Almindelig godsbefordring

Alle lastbiler/varevogne med en totalvægt over 3.500 kg eller en længde på over 6 m bliver betegnet som lastbil.

 

Ombordkørsel, kørsel om bord og ilandkørsel sker i samarbejde med personalet, og skal ske under særlig agtpågivenhed fra førerens side.

 

Køretøjet skal være forsynet med surringsbeslag for fastgørelse til skibet. Godset på køretøjet skal være tilstrækkeligt surret og sikret for at modstå de påvirkninger, som måtte forekomme under søtransporten. Transportør/chauffør er ansvarlige for, at lasten er forsvarligt surret og sikret på eget køretøj.

 

Færgeselskabet har ikke pligt til at undersøge trailere, containere eller andre transportindretninger med hensyn til godsets pakning, stuvning, surring mv. Såfremt Færgeselskabet på trods heraf finder, at godset ikke er pakket på forsvarlig måde, kan Færgeselskabet afvise at overføre godset.

 

Færgeselskabet erstatter ikke skade på gods eller køretøj, når skaden skyldes mangelfuld surring, stuvning eller andre forhold som påhviler transportøren at sikre og som rederiet ikke har særlig pligt til at påse. 

 

Færgeselskabet kan afvise gods, hvis det udgør en sikkerhedsrisiko eller er til gene for medarbejdere eller andre passagerer.

 

Overstyrmanden har det afgørende ord vedrørende lastesikring/surringer og om lasten evt. skal afvises.

 

Færgeselskabet påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på lastbiler og gods, der henstår på opmarch- og havnearealer i henhold til gældende retspraksis.

 

Ved befordring af gods, er Færgeselskabets ansvar primært begrænset i henhold til reglerne vedtaget af North Sea Operator's Claims Conference ("NSOCC") i North Sea Standard Conditions of Carriage, herunder også Green Card, sekundært i overensstemmelse med Søloven.

 

Alle services udført af Færgeselskabet eller af en af Færgeselskabet udpeget underleverandør som stevedorer er underlagt Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser ("DHAB 2002").

 

Skade på gods eller fragt skal anmeldes straks ved modtagelse i ankomsthavnen, inden det forlader området. Såfremt dette ikke overholdes, bortfalder reklamationsretten.

 

Færgeselskabet benytter eksterne operatører til håndtering af gods på Læsøfærgerne. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Færgeselskabets kontor.

 

 

§ 5.2 Henstillen af gods

Gods, der henstilles på opmarcharealerne til ét af rederiets færgelejer henstår på kundens egen regning og risiko. Rederiet anses tidligst at have modtaget godset på tidspunktet, hvor ombordkørsel eller lastning af godset påbegyndes af rederiets personale eller en af rederiet valgt underleverandørs personale.

 

Såfremt kunden ikke afhenter godset straks efter, at rederiet eller en af rederiet valgt underleverandør har bragt det i land, oplægges godset for kundens egen regning og risiko jf. Sølovens § 274, stk. 3 nr. 2, idet godset henstilles på områder, der kun i begrænset omfang er overvåget og sikret. Kunden opfordres derfor til selv at sikre godset på bedst mulig måde.

 

 

§ 5.3 Befordring af levende dyr

Ved transport af levende dyr, skal chaufføren oplyse om dette senest ved ombordkørsel (se endvidere § 9 vedr. erstatning for skade på person og bagage). Læsøfærgen forbeholder sig ret til at afvise dyretransporter som følge af vejrlig eller hvis transporten er til gene for øvrige passagerer.

 

Ved henvendelse til personalet om bord kan der under overfarten gives tilladelse til at tilse dyretransporter.

 

Rederiet påtager sig intet ansvar for overførsel af levende dyr.

 

§ 5.4 Farligt gods

Farligt gods transporteres iht. IMDG-kodens bestemmelser.

 

Afsender af gods har pligt til på forhånd skriftligt at oplyse rederiet om tilstedeværelsen af farligt gods senest 24 timer før transport skal finde sted. Såfremt sådan oplysning ikke er givet, anses afsenderen for at have garanteret rederiet, at det til transport overgivne gods ikke indeholder farligt gods.

 

Ved overførsel af motorkøretøjer med farligt gods skal de nødvendige dokumenter være til stede inden overførsel. Mærkning og emballering skal foretages efter gældende regler. Rederiet forbeholder sig ret til at kontrollere, at lasten svarer til anmeldelsen, og har ret til at afvise eller udskyde overførsel af farligt gods.

 

§ 5.5 Kontrolvejning

Rederiet er berettiget til at foretage kontrolvejning og – måling af trailere for verifikation af den ved reservationen opgivne vægt/længde af traileren. Såfremt kontrolvejningen viser, at traileren overskrider den opgivne vægt/længde udsteder rederiet en regning til kunden på DKK 1.000,- til dækning af omkostninger til kontrolvejning/måling, ekstra håndtering og administration.

 

Overstyrmanden er berettiget til at afvise en trailer, der ved kontrolvejning har vist sig at overskride den ved reservationen opgivne vægt.

 

§ 5.6 Modregningsforbud

Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at modregne erstatningskrav eller andre fordringer på rederiet i billetprisen eller rederiets tilhørende tilgodehavender.

§ 6 Billetter

§ 6.1 Billetbooking og -salg

Billet og kort giver kun adgang til bestemte rejseruter efter forudgående bestilling. Personligt udstedte billetter eller kort må ikke overdrages til anden person.

 

På de ruter, hvor søfartsmyndighederne kræver det, skal passageren oplyse fulde navn, alder og køn. Oplysninger skal gives ved reservation af billet.

 

Der kan ikke foretages rejseafbrydelser på billet eller klippekort, undtaget er dog her tilslutningsbilletter med DSB eller NT.

 

Det er passagerens eget ansvar at være tjekket ind iht. de gældende mødetider.

 

Pladsreservation bortfalder, hvis mødetiden ikke overholdes.

 

Specifikke regler mht. de enkelte billettyper for Færgeselskabets overfarter, herunder seneste bestillingstidspunkt findes i billetvilkårene ovenfor.

 

§ 6.2 Betaling af billetter

Det er muligt at betale kontant, med Dankort og med de mest udbredte kreditkort. Der er et betalingsgebyr forbundet med anvendelse af kreditkort, dog ikke Dankort og Visa/Dankort. Dette vil fremgå, inden betalingen skal godkendes af passageren.

 

Af valuta modtager rederiet danske kroner, svenske kroner, norske kroner og euro. Fremmed valuta modtages kun i sedler. Byttepenge gives i danske kroner. Vekselkursen bestemmes af Færgeselskabet.

 

Passageren skal ved modtagelsen af billet eller kort sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. Rederiet kan ikke påtage sig ansvar for fejl, hvis bestillingen er foretaget så sent før afrejse, at det ikke vil være praktisk muligt for rederiet at fremsende bekræftelse inden fremmødet ved afrejse.

 

Rederiet forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr ved bestilling samt ved skrankesalg af billetter.

Specifikke regler mht. de enkelte billettyper for rederiets overfarter, herunder seneste betalingstidspunkt findes i billetvilkårene.

 

§ 6.3 Refundering

Specifikke regler mht. refundering og evt. ekspeditionsgebyr ved afbestilling, samt rettidige afbestillingstidspunkter for de respektive billettyper findes i billetvilkårene.

 

Ingen billetter refunderes senere end 3 måneder efter afrejsetidspunktet.

 

For billetter udstedt af en af rederiets samarbejdspartnere kan der gælde særlige tilbagebetalingsregler. Rederiet refunderer kun billetter, hvor indbetalingen er sket til rederiet.

 

§ 6.4 Grupperejser

På overfarter, hvor der tilbydes rabat til rejsende i grupper, henvises til separate regler, der findes i billetvilkårene og prislisten.

 

Ved befordring af busser er Færgeselskabets ansvar begrænset iht. Søloven.

§ 7 Kontrol af billetter

§ 7.1 Gyldig rejsehjemmel

Passageren skal ved rejsens begyndelse være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel, som opbevares under hele rejsen. Passageren skal på forlangende forevise denne.

 

Klippekort skal være stemplet, inden rejsen begyndes, for at være gyldigt til den aktuelle rejse. Passageren skal selv kontrollere, at afstemplingen på billet eller kort er korrekt.

 

Personligt udstedte billetter og kort inddrages uden kompensation ved misbrug.

 

§ 7.2 Kontrolafgift

En passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, eller som forsøger at omgå billetvilkårene, skal udover betaling for gyldig rejsehjemmel betale den til enhver tid skiltede kontrolafgift, og skal på personalets forlangende opgive sit fulde navn, adresse samt fødselsdag og -år. Herudover skal pågældende passager legitimere sig med kørekort eller andet retsgyldigt dokument.

 

Betaler passageren ikke straks for den gyldige rejsehjemmel samt kontrolafgift, der opkræves, udleveres en opkrævning på det samlede beløb og pågældende passager skal kvittere for modtagelsen med navn, adresse, fødselsdato og underskrift samt den ovenfor beskrevne legitimation.

 

Undlader en passager at anmode om billetkøb, unddrager sig kontrol, forsøger at anvende ugyldig billet eller kort eller nægter at købe eller vise billet eller kort, skal der betales for den gyldige rejsehjemmel samt den til enhver tid skiltede kontrolafgift.

 

§ 7.3 Rykkerprocedurer for kontrolafgift 

For kontrolafgift gælder følgende rykkerprocedurer og gebyrer:

  • Såfremt der indgås en afdragsordning, kan rederiet opkræve et gebyr pr. afdrag
  • Såfremt der må erindres om betaling, kan rederiet opkræve et ekspeditionsgebyr pr. brev
  • Betales beløbet ikke efter 1. rykker, overgives fordringen til inddrivelse ved inkasso. I forbindelse med at gælden sendes til inkasso, vil der blive beregnet et inkassogebyr og samtidig vil inkassofirmaet have omkostninger forbundet med inddrivelse af gælden. Inkassogebyr og -omkostninger tillægges gælden.

§ 8 Aflysninger/Forsinkelser

Rederiet påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af eventuel manglende plads på skibene, forstyrrelser i driften, herunder også indstilling af driften, som skyldes uregelmæssigheder, herunder Force Majeure, tekniske årsager, vand- og vejrforhold, og forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i fartplan og billetpriser. Der kan til enhver tid indsættes et andet skib end annonceret. Rederiet er aldrig ansvarlig for tab opstået som følge af mistede trafikforbindelser eller nødvendige ændringer i rejseplaner.

 

Vælger en passager at afbryde en rejse på grund af en større forsinkelse eller aflysning, eller fordi en tilslutningsforbindelse ikke opnås, kan passageren få tilbagebetalt billetten for den del af rejsen med rederiet, som ikke gennemføres på grund af forsinkelsen. Tilbagebetaling sker i dette tilfælde på alle typer billetter indenfor senest 7 dage og sker uden gebyr.

 

Rederiets erstatning ved forsinkelse eller aflysning kan aldrig overstige billettens pris.

§ 9 Erstatning for skade på person, køretøjer og bagage

Ved befordring af passagerer er rederiet fritaget for ansvar for tiden, før passageren går om bord, og efter at passageren er kommet i land.

 

Rederiet er ikke ansvarligt for tab eller skade på penge, værdipapirer og andre værdigenstande.

 

Ombord- og ilandkørsel af køretøjer sker på egen risiko og uden ansvar for rederiet. Det er passagerens pligt at holde sit køretøj behørigt afbremset under transporten ved at sætte køretøjet i gear og trække håndbremsen.

 

Skader på køretøjer, der skyldes at disse er sænkede, ombyggede eller tungt lastede er rederiet uvedkommende.
Specialudrustning, herunder også rejsegods, der er anbragt udenpå eller ovenpå et køretøj, og som beskadiges, mens dette er i bevægelse, erstattes ikke uanset ansvarsforhold i øvrigt.

 

Det er passagerens eget ansvar at surre motorcykel, knallert, scooter eller lignende og det påhviler altid passageren at sikre sig, at køretøjet er tilstrækkelig stabilt og sikret til at modstå almindelig forventelig søgang på overfarten. Skader på sådanne køretøjer, som følge af væltning eller forskubning under overfarten er rederiet uvedkommende.

§ 10 Hittegods

Henvendelse vedrørende effekter glemt om bord på færgen bedes rettet til Færgeselskabet. Færgeselskabet afleverer glemte effekter snarest muligt til politiet. Glemte effekter, der er let fordærvelige, kasseres umiddelbart.

§ 11 Reklamationer

Anmeldelse af skader på personlige ejendele, køretøjer, rejsegods eller fragt skal straks rettes til en af færgens besætningsmedlemmer, inden færgen forlades.

 

Klager over forhold vedrørende rejsen, som ikke er løst ved henvendelse til Færgeselskabets personale om bord eller i en af Færgeselskabets terminaler, skal indsendes via mail på info@laesoe-line.dk med en udførlig beskrivelse af forholdet.

 

Klagen skal være Færgeselskabet i hænde inden for 2 måneder efter den hændelse, der har givet anledning til klagen. Klagen skal være ledsaget af billet eller bookingnummer.

§ 12 Ikrafttræden og bekendtgørelse

Som værneting for alle tvister, som måtte udspringe af en aftale om transport i henhold til nærværende almindelige transportbestemmelser er Sø- og Handelsretten i København med sædvanlig ankemulighed, idet nærværende aftale dog ikke indskrænker muligheden for sagsanlæg mod rederiet ved Københavns Byret.

Befordringsbestemmelserne trådte i kraft 12. december 2014 med senere ændringer.

Book endagsture ved Læsø Pakkerejser

Pakkerejser til Læsø med Læsøfærgen og Læsø Pakkerejser
> Se, hvad der sker - visitlaesoe.dk
Se video med booking-guide
Læsøfærgen bruger cookies for at gøre det nemmere for dig at booke billet og bruge hjemmesiden, og så bruger vi cookies til at måle trafikken på hjemmesiden. Du kan altid slette de cookies, der er sat. Læs mere her
Accepter cookies