Oplæg til en ny Læsøfærge
- baggrund og information

Undersøgelse af behovet for en ny Læsøfærge og belysning af mulige løsninger teknisk og designmæssigt

Færgeselskabet, der driver den offentlige færgeforbindelse mellem Vesterø Havn på Læsø og Frederikshavn, overvejer at indkøbe en ny færge til ruten. For nuværende er der 2 færger i drift på ruten – Margrete Læsø og Ane Læsø.

Den nye færge skal som udgangspunkt kunne løfte den nuværende kapacitet og samtidig tilføre Færgeselskabet den nødvendige ekstra kapacitet, så den øgede efterspørgsel efter rejser til og fra Læsø kan efterkommes.

Der er givet grønt lys til et projekt, som skal analysere behovet og komme med begrundede forslag til den optimale løsning.

Forundersøgelser og siden eventuelle kravspecifikationer, design og udbud mm. udføres af virksomheden OSK ShipTech A/S (i samarbejde med Færgeselskabet), som har mere end 50 års erfaring med rådgivning og design af maritime løsninger.

Herunder kan man orientere sig i en stor del af det materiale, som er en del af arbejdet omkring undersøgelsen.

Der lægges løbende materiale ind, efterhånden som det bliver aktuelt.

Der har været afholdt en række møder med repræsentanter for forskellige brugergrupper, og input herfra er samlet i pdf'en 'Input fra brugergrupperne', som kan hentes via linket nedenfor. Disse grupper har omfattet repræsentanter for øboerne, kommunen, handicaprådet, ældrerådet, pendlerne, Beredskabet, Falck, erhvervskunderne, bestyrelsen og naturligvis alle faggrupperne ved Færgeselskabet samt besætningen.

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet vedr. nyt færgeprojekt er nu offentliggjort på EU´s udbudsportal.
Materialet er tilgængeligt via hjemmesiden Tenders electronic daily - se link nedenfor

Søg på reference nr. 170580

> Tenders electronic daily

Diverse dokumenter som pdf:

> Input fra brugergrupperne
> Potentialeundersøgelse
> Beslutnings- og udbudsproces
> Kapacitetsanalyse - konklusioner
> Info-materiale
> Artikel om Læsøfærgen - Michael Nordstrøm Pedersen
Læsøfærgen bruger cookies for at gøre det nemmere for dig at booke billet og bruge hjemmesiden, og så bruger vi cookies til at måle trafikken på hjemmesiden. Du kan altid slette de cookies, der er sat. Læs mere her
Accepter cookies