Klager

For skade på person, køretøj eller bagage henvises til § 9 i disse bestemmelser.

Reklamation over forholdene ombord eller i terminalerne skal rettes til personalet i den pågældende afdeling. Reklamationer vedrørende befordringen, samt klager som ikke er løst i forbindelse med henvendelse til Læsøfærgens personale, kan rettes til rederiet på info-lf@laesoe.dk med en udførlig beskrivelse af forholdet.

Reklamation skal være Læsøfærgen i hænde inden for 2 måneder efter den hændelse, der har givet anledning til klagen. Klagen skal være ledsaget af billet eller bookingnummer samt evt. billeder og øvrig dokumentation.

Hvis du, efter din klage eller reklamation er blevet behandlet af rederiet, mener, at dine passagerrettigheder ikke er imødekommet, kan du gå videre med sagen.

Læs mere om klagemulighederne her >

5D312490