Anmeldelse af skader

Ved skader sket ombord eller i forbindelse med lastning og losning skal der udfyldes en skadesrapport ombord, inden færgen eller området forlades.
Ved skader sket på land kontaktes ekspeditionen for udfyldelse af skadesrapport umiddelbart efter hændelsen.

Vedr. erstatning gælder bestemmelserne i Læsøfærgens generelle forretningsbetingelser og befordringsbestemmelser - læs mere her >

§ 1 Generelle bestemmelser – herunder gyldighed og ansvar
§ 9 Erstatning for skade på person, køretøjer og bagage.

Læsøfærgen   anmeldelse af skader