Erhverv - gods og fragt til og fra Læsø

Læsø er en af Danmarks mange såkaldte ikke-brofaste øer, som kræver en færge for at få både personer og gods frem og tilbage, og derfor er Læsøfærgen i høj grad en vigtig livline for øens erhvervsliv.

Læsøfærgen transporterer hvert år flere tusinde lastbiler, anhængere og varevogne med varer til og fra øen.

Definition på erhvervstransport

Erhvervstransport til og fra Læsø er omfattet af en særlig tilskudsordning, der er beskrevet i BEK nr 1221 af 22/11/2019

For at rejse til erhvervstakster, skal du være omfattet af definitionerne i bekendtgørelsens kapitel 4 om godstransport.

1) Lastbiler og påhængskøretøjer til lastbiler.

2) Varebiler på ikke over 3,5 ton, der er registreret på gule plader.

3) Varebiler i øvrigt på ikke over 3,5 ton, der er helt eller delvist registreret til erhvervsmæssig kørsel, og som benyttes til erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med den konkrete overfart til og fra øen.

4) Arbejdsmaskiner.

5) Bure, paller og containere beregnet til godstransport.

6) Trailere.

7) Løst gods i øvrigt.

8) Godshåndtering, herunder trailerhåndtering, hvis der er tale om en forpligtelse for færgeoperatøren.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lade chauffører af køretøjer, der er omfattet af stk. 1, nr. 1-4, indgå i ordningen.


Booking

Det er altid en god idé at booke fragt i god tid, da der er begrænset plads til høje enheder på færgen.

Især i højsæsonen, ferier, weekender og helligdage kan man opleve udsolgte afgange.

Alt booking foregår online. For at booke online, skal man først oprette en profil. Klik her og tryk på "Opret dig".  

Når du booker billet, skal du vælge en af følgende billettyper:


Her finder du alle former for lastbiler, store som små.


Her finder du almindelige firmabiler, rullende materiel (traktor/maskiner) samt pakker og pallegods.

For at blive tilknyttet automatisk betaling eller blive kontokunde, se næste afsnit "Betalingsmuligheder".


Betalingsmuligheder

Automatisk betaling

Har du ofte fragt til øen, er det muligt at blive tilknyttet automatisk betaling. Det betyder, at man først bliver trukket, når man kører igennem vores check-in, og nummerpladen bliver scannet.
Hvis man udebliver fra sin afgang, vil det skyldige beløb blive trukket, efter færgen er sejlet.

Kontakt ekspeditionen for at blive tilkoblet automatisk betaling. 

Dette er et godt alternativ til kontokunde, da du kan få koblet dit/firmaets betalingskort direkte op med din konto. 

Det vil spare dig tid, da du slipper for fakturaer.  

Kontokunde

Der er også mulighed for at blive kontokunde.
For at blive kontokunde, er der et krav i forhold til, hvor meget man kommer til at sejle med færgen.

Kontakt ekspeditionen, hvis du ønsker at oprette en konto hos os.


Faste fragtkunder

Har du fast fragt til øen, som skal med på samme tid hver uge, og er du kontokunde, så hjælper vi gerne med massebooking af dine transporter.
Send en mail til info-lf@laesoe.dk med følgende informationer:

  • Hvilken konto der skal bookes på.
  • Mål på køretøjet (højde, længde).
  • Ønsket afgang (havn og tidspunkt/ugedage/periode).
  • Antal personer i køretøjet.

Når vi har lavet din massebooking, vil du modtage en mail med dine bookinger. Det er til enhver tid kundens ansvar at tjekke, at bookingerne stemmer overens med det ønskede. Ligesom evt. ændringer/annulleringer af eksisterende bookinger er kundens eget ansvar.
Har du brug for justering af en massebooking, hjælper vi naturligvis gerne, blot du sender en ny mail med information om ændringerne.

Et fremsendt ønske om massebooking er ikke en garanti for reservation. Først når du får tilsendt en oversigt på mail med bookingnumre, har du en booking på de enkelte afgange.


Pakker og pallegods

Det er muligt at sende pakker og pallegods med Læsøfærgen.

De til enhver tid gældende priser fremgår af standardprislisten.

Billet til pakker og pallegods købes gennem bookingsystemet, under de grønne ikoner findes denne rubrik:


Her vil du kunne finde kategorien pakker og pallegods. 

Betingelserne for transport og henstilling af erhvervspakker kan læses i afsnittet Regler for godsbefordring §5.2


Sikring af last

Alle lastbiler/varevogne med en totalvægt over 3.500 kg eller en længde på over 6 m bliver betegnet som lastbil.

Køretøjet skal være forsynet med surringsbeslag for fastgørelse til skibet. Godset på køretøjet skal være tilstrækkeligt surret og sikret for at modstå de påvirkninger, som måtte forekomme under søtransporten. Transportør/chauffør er ansvarlige for, at lasten er forsvarligt surret og sikret på eget køretøj.

Læsøfærgen har ikke pligt til at undersøge trailere, containere eller andre transportindretninger med hensyn til godsets pakning, stuvning, surring mv. Såfremt Læsøfærgen på trods heraf finder, at godset ikke er pakket på forsvarlig måde, kan Læsøfærgen afvise at overføre godset.

Læsøfærgen erstatter ikke skade på gods eller køretøj, når skaden skyldes mangelfuld surring, stuvning eller andre forhold, som påhviler transportøren at sikre, og som rederiet ikke har særlig pligt til at påse.

Overstyrmanden har det afgørende ord vedrørende lastesikring/surringer, og om lasten evt. skal afvises.


Farligt gods

Der er reserveret to afgange til transport af farligt gods; tirsdag morgen kl. 6 fra Læsø og tirsdag aften kl. 20.30 fra Frederikshavn. For begge afgange gælder, at pladsreservation er påkrævet for både køretøjer og gående passagerer, samt at der gælder særlige regler for antallet af passagerer.

Farligt gods transporteres iht. IMDG-kodens bestemmelser. Afsenderen af godset skal senest 24 timer før transporten skal finde sted meddele os, at der er farligt gods med transporten. Sker det ikke, anses afsender at have garanteret Læsøfærgen, at der ikke er farligt gods med transporten.

Ved overførsel af motorkøretøjer med farligt gods skal de nødvendige dokumenter være til stede inden overførsel. Mærkning og emballering skal foretages efter gældende regler. Rederiet forbeholder sig ret til at kontrollere, at lasten svarer til anmeldelsen, og har ret til at afvise eller udskyde overførsel af farligt gods.


Regler for godsbefordring

I Læsøfærgens Generelle forretningsbetingelser og befordringsbestemmelser §5 Gods finder du alle regler for godsbefordring.


Henstilling af gods

Gods må ikke henstilles på opmarcharealer uden forudgående aftale med rederiet. 
Har du brug for at komme med gods eller køretøjer i god tid inden en afgang eller lade noget stå til senere afhentning, som er kommet over med færgen, skal ekspeditionen kontaktes på info-lf@laesoe.dk senest 24 timer inden godsets ankomst. 

Gods/køretøjer kan kun henstilles i meget begrænsede mængder og perioder og må kun efterlades i det aftalte tidsrum og på den aftalte plads. 

Laesoefaergen   fragt og gods